contact

recruitment

your space

contact

werving

uw ruimte

Kontakt

Rekrutacja

Twoja przestrzeń

Contactați

Recrutare

Spațiul dumneavoastră

Contacto

Recrutamento

O seu espaço

Contact

Recrutement

Votre espace

1/ Operator de date

Această politică de confidențialitate a datelor vă oferă informații detaliate despre protecția datelor cu caracter personal prin:

Pulsar Matériaux
Aastraat, 52
1070 Bruxelles

Scopul acestei politici de confidențialitate este de a vă informa cu privire la datele cu caracter personal (denumite în continuare „date cu caracter personal”) pe care le folosim, de ce le folosim și le împărtășim, cât timp le păstrăm și cum vă puteți exercita drepturile în legătură cu acestea.

Informații suplimentare vă vor fi furnizate, după caz, atunci când vă înscrieți pentru un anumit produs sau serviciu.

2/ Cui se adresează politica noastră de protecție a datelor?

Această politică se adresează utilizatorilor site-urilor noastre web, clienților noștri, foștilor clienți și persoanelor pe care le prospectăm și care își exprimă interesul pentru serviciile și produsele noastre.

3/ Ce categorii de date putem prelucra?

Colectăm și utilizăm numai datele cu caracter personal care sunt necesare pentru activitatea noastră și care ne permit să vă oferim produse și servicii personalizate și de calitate.

Colectăm diverse categorii de date cu caracter personal de la dumneavoastră, inclusiv :

 • Date de identificare (de exemplu, nume, prenume);
 • Date de contact (de exemplu, adrese poștale și de e-mail, numere de telefon);
 • Date fiscale (de exemplu, numărul de TVA, țara de referință);
 • Date bancare, financiare și tranzacționale (de exemplu, datele dvs. bancare, istoricul achizițiilor și al plăților);
 • Date referitoare la obiceiurile și preferințele dumneavoastră:
 • Date legate de utilizarea produselor și serviciilor noastre (de exemplu, limba de utilizare, mesaje personalizate, interese).
 • Este posibil să înregistrăm anumite informații pe baza cookie-urilor pe care le plasăm. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați declarația noastră privind utilizarea modulelor cookie.

4/ În ce scop folosim datele dumneavoastră și care este temeiul juridic pentru această prelucrare?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • Cu permisiunea dvs. [temei juridic: articolul 6a din Regulamentul 2016/679 (GDPR)].
 • Atunci când ne adresați întrebări prin intermediul procedurilor de contact și asistență în vigoare.
 • Pentru a trimite buletine informative la care v-ați abonat.
 • În contextul executării contractului [temei juridic: articolul 6b din Regulamentul 2016/679 (GDPR)]:
 • Pentru a urmări și procesa comenzile și înregistrările dumneavoastră.
 • Pentru a vă furniza informații despre produsele și serviciile noastre.
 • Pentru a urmări și procesa reclamațiile și retururile.
 • Pentru gestionarea generală a clienților, inclusiv pentru contabilitate, gestionarea litigiilor și a procedurilor legale, recuperarea sau transferul datoriilor și protejarea drepturilor noastre în general.
 • În cazul în care avem un interes legitim, ca parte a activităților noastre de marketing. În acest caz, ne asigurăm întotdeauna că echilibrăm acest lucru cu respectul pentru confidențialitatea dvs. (temeiul juridic articolul 6f din Regulamentul 2016/679 (GDPR)):
 • Pentru a vă informa cu privire la produsele și serviciile noastre, eventual pe baza profilului dumneavoastră de marketing.
 • Pentru a preveni și combate posibilele fraude și abuzuri.
 • Pentru a respecta obligațiile legale la care suntem supuși (temeiul juridic: articolul 6c din Regulamentul 2016/679 (GDPR)):

5/ Pot fi transferate datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate subcontractanților noștri în contextul serviciilor prestate în numele nostru (de exemplu, centre de apel externe, agenții de publicitate, furnizori de servicii IT, cloud-uri etc.) și numai pe baza instrucțiunilor noastre.

6/ Transferul de date în afara Spațiului Economic European (SEE)

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.

7/ Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru cea mai lungă perioadă de timp necesară pentru a respecta cerințele legale și de reglementare aplicabile.

Se pot aplica și alte perioade:

 • Fie pentru a respecta constrângerile operaționale, cum ar fi o bună gestionare a conturilor sau o gestionare eficientă a relațiilor cu clienții;
 • sau pentru a răspunde la solicitări legale sau de reglementare.

În cazul clienților, majoritatea informațiilor sunt păstrate pe durata relației contractuale și pentru o perioadă maximă de 10 ani după încheierea relației contractuale.

În cazul prospecților inactivi, informațiile sunt păstrate timp de maximum 3 ani.

8/ Cum vă protejăm datele personale?

Datele dumneavoastră personale vor fi tratate în mod confidențial. Facem toate eforturile pentru a lua măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră.

9/ Care sunt drepturile dumneavoastră? Cum le puteți exercita?

În conformitate cu reglementările aplicabile, aveți diferite drepturi, și anume

 • Dreptul de acces: puteți obține informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și o copie a datelor cu caracter personal.
 • Dreptul de rectificare: dacă considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita ca datele cu caracter personal să fie modificate în consecință.
 • Dreptul la ștergere: puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul la opoziție: vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară. Aveți dreptul absolut de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri în legătură cu marketingul direct.
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul: în cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ în orice moment.
 • Dreptul la portabilitatea datelor dvs.: în cazul în care se aplică acest drept, aveți dreptul de a vi se returna datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sau, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, de a le transfera unei terțe părț

Vă puteți exercita drepturile enumerate mai sus contactându-ne prin e-mail la vieprivee@pulsar-materiaux.be sau prin trimiterea unei scrisori la Pulsar Materials, Aastraat 52, 1070 Bruxelles.

În conformitate cu reglementările aplicabile, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

10/ Cum puteți afla despre modificările aduse acestei politici de confidențialitate?

Vom actualiza periodic această politică de confidențialitate și vă invităm să o consultați cu regularitate.

11/ Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea datelor dvs. personale, așa cum sunt acoperite de această politică de confidențialitate, puteți contacta responsabilul nostru cu confidențialitatea prin poștă la adresa

Pulsar Matériaux, Aastraat 52, 1070 Bruxelles

Ou par email :

vieprivee@pulsar-materiaux.be

Ultima actualizare: 05/12/2018