contact

recruitment

your space

contact

werving

uw ruimte

Kontakt

Rekrutacja

Twoja przestrzeń

Contactați

Recrutare

Spațiul dumneavoastră

Contacto

Recrutamento

O seu espaço

Contact

Recrutement

Votre espace

1/ Administrator danych

Niniejsze zasady ochrony danych osobowych zawierają szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych przez:

Pulsar Matériaux
Aastraat, 52
1070 Bruksela

Le but de cette politique de confidentialité est de vous informer des données à caractère personnel (ci-après appelées « données personnelles ») que nous utilisons, des raisons pour lesquelles nous les utilisons et partageons, de la durée de leur conservation et des modalités d’exercice de vos droits relatifs à ces données.

Des informations complémentaires vous seront communiquées si nécessaire lorsque vous souscrivez un produit ou un service en particulier.

2/ A qui s’adresse notre politique de protection des données ?

Cette politique s’adresse aux utilisateurs de nos sites web, à nos clients, anciens clients et aux personnes que nous prospectons et qui marquent un intérêt pour nos services et produits.

3/ Quelles sont les catégories de données que nous pouvons traiter ?

Nous recueillons et utilisons uniquement les données personnelles qui sont nécessaires dans le cadre de nos activités et qui nous permettent de vous proposer des produits et services personnalisés de qualité.

Zbieramy od Ciebie różne kategorie danych osobowych, w tym

 • Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko) ;
 • Dane kontaktowe (np. adresy pocztowe i e-mail, numery telefonów);
 • Dane podatkowe (np. numer VAT, kraj odniesienia);
 • Dane bankowe, finansowe i transakcyjne (np. dane bankowe użytkownika, historia zakupów i płatności);
 • Dane dotyczące nawyków i preferencji użytkownika:
 • Dane związane z korzystaniem z naszych produktów i usług (np. język, w jakim są używane, spersonalizowane wiadomości, zainteresowania).
 • Możemy rejestrować pewne informacje na podstawie umieszczanych przez nas plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym oświadczeniu o wykorzystywaniu plików cookie.

  4/ Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane i jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?

  Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników:

  • Za Twoją zgodą (podstawa prawna: art. 6a rozporządzenia 2016/679 (GDPR))
  • Gdy użytkownik zadaje nam pytania za pośrednictwem obowiązujących procedur kontaktowych i pomocniczych.
  • W celu wysyłania biuletynów, na które użytkownik się zapisał.
  • W kontekście realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6b rozporządzenia 2016/679 (GDPR)):
  • W celu śledzenia i przetwarzania zamówień oraz rejestracji użytkowników.
  • Dostarczanie użytkownikowi informacji o naszych produktach i usługach.
  • śledzenie i rozpatrywanie skarg i zwrotów.
  • Do ogólnego zarządzania klientami, w tym do prowadzenia księgowości, obsługi sporów i postępowań prawnych, odzyskiwania lub przekazywania długów oraz ogólnej ochrony naszych praw.
  • Jeśli mamy uzasadniony interes, w ramach naszych działań marketingowych. W takim przypadku zawsze dbamy o zachowanie równowagi pomiędzy tym a poszanowaniem Państwa prywatności (podstawa prawna art. 6f rozporządzenia 2016/679 (GDPR)):
  • W celu informowania Państwa o naszych produktach i usługach, w miarę możliwości w oparciu o Państwa profil marketingowy.
  • Zapobieganie i zwalczanie ewentualnych oszustw i nadużyć.
  • W celu wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlegamy (podstawa prawna: art. 6c rozporządzenia 2016/679 (GDPR)):

   

  5/ Czy Twoje dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim?

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom w kontekście usług świadczonych w naszym imieniu (np. zewnętrzne centra telefoniczne, agencje reklamowe, dostawcy usług informatycznych, chmury itp..

  6/ Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

  7/ Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez najdłuższy okres czasu, jaki jest niezbędny do spełnienia obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych.

  Mogą obowiązywać inne okresy:

  • Albo w celu spełnienia wymogów operacyjnych, takich jak dobre zarządzanie kontami lub efektywne zarządzanie relacjami z klientami;
  • Lub w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych.

  W przypadku klientów większość informacji jest przechowywana przez okres trwania stosunku umownego oraz maksymalnie przez 10 lat po jego zakończeniu.

  W przypadku nieaktywnych potencjalnych klientów informacje są przechowywane przez okres maksymalnie 3 lat.

  8/ Jak chronimy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe są traktowane jako poufne. Dokładamy wszelkich starań, aby podjąć niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

  9/ Jakie są Twoje prawa? Jak można z nich korzystać?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, użytkownikowi przysługują różne prawa, a mianowicie:

  • Prawo dostępu: można uzyskać informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz kopię tych danych.
  • Prawo do sprostowania: jeśli użytkownik uważa, że jego dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może zażądać odpowiedniej zmiany tych danych.
  • Prawo do usunięcia danych: użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu: użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Użytkownik ma bezwzględne prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w związku z marketingiem bezpośrednim.
  • Prawo do wycofania zgody: jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, ma prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.
  • Prawo do przenoszenia danych: w przypadku, gdy to prawo ma zastosowanie, masz prawo do tego, aby dane osobowe, które nam przekazałeś, zostały Ci zwrócone lub, jeśli jest to technicznie możliwe, przekazane stronie trzeciej.

  Użytkownik może skorzystać z wyżej wymienionych praw, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem vieprivee@pulsar-materiaux.be lub wysyłając list na adres Pulsar Materials, Aastraat 52, 1070 Bruksela.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

  10/ W jaki sposób można dowiedzieć się o zmianach w niniejszej polityce prywatności?

  Będziemy regularnie aktualizować niniejszą politykę prywatności i zachęcamy do regularnego zapoznawania się z nią.

  11/ Jak się z nami skontaktować?

  W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystania danych osobowych, o których mowa w niniejszej polityce prywatności, można skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony prywatności, wysyłając wiadomość na adres

  Pulsar Materials, Aastraat 52, 1070 Bruksela

  Lub pocztą elektroniczną:

  vieprivee@pulsar-materiaux.be

   

  Ostatnia aktualizacja: 05/12/2018